விதியே நான் தான் இங்கே…!!!

முடித்தவுடன் மறக்கும் கல்வி;

வருடங்களுடன் வரும் புது நட்புகள்;

தொலைப்பேசி காட்டும் தாய் தந்தை முகம்;

உலகமயமாக்களில் தொலைந்து போன உறவினர்கள்..

 

போதிய வருமானம் –

போதாத நேரம்..!

 

பொய்யுரைக்கும் பெருமைச் சிரிப்பு;

மெய்யுரைக்கும் ஊமை அழுகை..!

 

விடியலுடன் எழுந்து –

இரவுடன் தூங்கி..

கடிகாரங்களின் நடுவே

நிமிடங்களைத் தொலைத்து..

நாட்காட்டிகளின் நடுவே

வயதினைத் தொலைத்து..

 

விடியற் பொழுதில் நட்சத்திரங்களையும்

இரவுகளில் வெளிச்சத்தையும்

தேடாமல் தேடித் திரியும்

அற்பன் நான்..!!

 

விதிவிலக்கல்ல –

விதியே நான் தான் இங்கே…!!!

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s